IBPS RRB Admit Card Download|IBPS मार्फत पूर्वपरीक्षेसाठीचे प्रवेश पत्र जाहीर.

IBPS RRB Admit Card Download

IBPS RRB Admit Card Download 2021

RRB OFFICE ASSISTANT MULTIPURPOSE ADMIT CARD

परीक्षा दिनांक:14 ऑगस्ट 2021

ज्या उमेदवारांनी परीक्षा अर्ज भरले असतील ते खालील लिंक वरुण त्यांचे प्रवेश पत्र डाऊनलोड करू शकतात.

प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्याकरिता नोंदणी क्रं व जन्म तारीख टाकावी (DD-MM-YY)

प्रवेश पत्र पहा


RRB OFFICER SCALE-I ADMIT CARD

परीक्षा दिनांक:7 ऑगस्ट 2021

ज्या उमेदवारांनी परीक्षा अर्ज भरले असतील ते खालील लिंक वरुण त्यांचे प्रवेश पत्र डाऊनलोड करू शकतात.

प्रवेश पत्र डाऊनलोड करण्याकरिता नोंदणी क्रं व जन्म तारीख टाकावी (DD-MM-YY)

प्रवेश पत्र पहा


Leave A Reply

Your email address will not be published.