MAH MBA MMS CET 2021-परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात.

MAH MBA MMS CET 2021 Entrance Exam Maharashtra

MAH MBA MMS CET 2021 Entrance Exam Maharashtra

MAH MBA MMS CET 2021 Entrance Examination for Admission to Professional Courses

in Master in Business Administrationt (M.B.A) & Master of Management Studies(M.M.S) through State Common Entrance Test Cell, Mumbai for the academic year 2021-22 will be held at the various examination centers within Maharashtra State.

  • एमएएच-एमबीए / एमएमएस सीईटी २०२१ पात्रता :- कमीतकमी ५० % गुणांसह कोणत्याही शाखेत विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा भारतीय विद्यापीठांच्या असोसिएशनने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही विद्यापीठातून किमान तीन वर्ष कालावधी पदवीधर पदवी उत्तीर्ण ( कमीतकमी 45% मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवार आणि अपंग व्यक्ती केवळ महाराष्ट्र राज्यातील) किंवा त्याच्या समकक्ष बाबतीत; किंवा कोणत्याही विषयात विद्यापीठ अनुदान आयोग किंवा भारतीय विद्यापीठाच्या असोसिएशनने कोणत्याही शाखेत मान्यता दिलेल्या कोणत्याही विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षेला बसणारे सर्व उमेदवार पात्र असतील.
  • एमएचटी सीईटी २०२१ ऑनलाईन परिक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने एच.एस.सी. किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी किंवा १२वी/समकक्ष परीक्षा दिलेली असावी.
  • संवर्ग निहाय आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांनी स्वतःचा संवर्ग स्पष्टपणे नमूद करावा. (अनुसूचित जाती / अनुसूचीत जमाती / इतर मागास वर्ग / भटक्या व विमुक्त जमाती (डी.टी.-एन.टी.(ए) / (एन.टी.(बी) / एन.टी.(सी) / एन.टी.(डी) /विशेष मागास वर्ग या उमेदवारांकडे अपेक्षित संवर्गाचे जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र आणि उमेदवार उन्नत उत्पन्न गटामध्ये मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र जे दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वैध आहे, असणे आवश्यक आहे.
  • दिव्यांग उमेदवाराजवळ दिव्यांगत्वाचे किमान ४० टक्के किंवा अधिक असे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
  • एमबीए/एमएमएस सीईटी २०२१ शुल्क- महाराष्ट्र राज्यातील खुल्या संवर्गातील उमेदवार व महाराष्ट्र राज्याबाहेरील सर्व संवर्गांच्या उमेदवारासाठी साधारण प्रवर्गाच्या उमेदवारासाठी.(ओ.एम.एस.) रु. १०००/-
  • महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारासाठी (अनुसूचित जाती / अनुसूचीत जमाती /इतर मागास वर्ग / भटक्या व विमुक्त जमाती (डी.टी.-एन.टी.(ए)/(एन.टी.(बी)/एन.टी(सी)/एन.टी(डी)/ विशेष मागास वर्ग / आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग / महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग उमेदवार) रु. ८००/-

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 17 जुलै  2021

पात्रता : पदवी उत्तीर्ण

फी:

  • मागासवर्ग -800/-
  • सर्वसाधारण-1000/-

परीक्षेची तारीख: नंतर घोषित केल्या जाईल.

प्रवेशपत्र डाउनलोड: नंतर घोषित केल्या जाईल.


अधिकृत नोटिस

माहितीपत्र

ऑनलाइन अर्ज


Leave A Reply

Your email address will not be published.