NHM सातारा निकाल

NHM Satara Eligibility List: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा यांनी विविध पदभरती परीक्षेची निवड यादी जाहीर केलेली. यादी डाउनलोड करण्यासाठी लिंक.

NHM Satara Specialist Eligibility List and Non-Eligibility List: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा नि वैद्यकीय अधिकारी पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्रता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी लिंक

NHM Satara Specialist Eligibility List and Non-Eligibility List: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सातारा नि तज्ञ पदभरती परीक्षेची पात्र/ अपात्रता यादी जाहीर केलेली आहे. यादी डाउनलोड करण्यासाठी लिंक.

Leave A Reply

Your email address will not be published.