(Rayat Shikshan Sanstha Recruitment)रयत शिक्षण संस्थेत 204 जागांसाठी भरती

Rayat Shikshan Sanstha is an Indian educational organisation founded by Karmveer Bhaurao Patil in 1919. Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2020 (Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2020) for 204 Head Master, Supervisor, Teacher, Sports Teacher, Arts and Music Teacher, Computer Teacher, & Librarian Posts.

204 जागा 

पदनिहाय तपशील 

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या  

शैक्षणिक पात्रता

 

1 मुख्याध्यापक 07+02 B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./D.Ed./B.Ed

05 वर्षे अनुभव

2 पर्यवेक्षक 05 B.A/M.A./B.Sc./M.Sc./B.Ed

02 वर्षे अनुभव

3 शिक्षक K.G. 51 के.जी. शिक्षक / माँटेसरी (प्रशिक्षित)
4 शिक्षक इयत्ता 1ली ते 5वी 72+10 H.S.C./D.Ed./B.Sc./B.A.,B.Ed/D.TED

02 वर्षे अनुभव

5 शिक्षक इयत्ता 6वी ते 8वी 20+6 B.Sc./B.A./B.Ed. or D.Ed/DTEd

02 वर्षे अनुभव

6 शिक्षक इयत्ता 9वी ते 10वी 04 M.Sc./B.Sc./M.A./B.A./B.Ed

02 वर्षे अनुभव

7 क्रीडा शिक्षक 08 B.Sc./B.A./B.P.Ed

02 वर्षे अनुभव

8 कला व संगीत शिक्षक 13 A.T.D./ क्राफ्ट / संगीत विशारद
9 संगणक शिक्षक 03 पदवी + संगणक कोर्स
10 ग्रंथपाल 03 ग्रंथालय व माहिती विज्ञान पदवी
Total 204

 

सविस्तर माहिती

rayat english medium(Rayat Shikshan Sanstha Recruitment)रयत शिक्षण संस्थेत 204 जागांसाठी भरतीनोकरी ठिकाण: सातारा

Fee: ₹100/-

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 23 जून 2020

अधिकृत संकेतस्थळ

Apply Online 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.